Ruskvädersgatan 5, 418 34 Göteborg
+46 (0)31-56 41 22
info@gmk.se

Svenska GMK AB

En del av Jernbro Industrial Services AB

Certifierade enligt EN 1090-1 och ISO 3834-2

EN 1090-1 innebär att vi kan CE-märka lastbärande komponenter för leverans till en byggarbetsplats eller vid tillverkning eller ändringar i en verkstad av olika typer av bärande konstruktioner som exempelvis stålstommar, entresolplan, smidesarbeten etc. ISO 3834-2 innebär att våra svetsare följer kvalitetskraven som ställs på de aktiviteter som utförs i samband med svetsning.

GMK Certifikat 3834_1090

Klicka på bilden för att se certifikaten i PDF

Vänd dig till oss för industriellt underhåll och projekt

Vi är din samarbetspartner inom underhålls- och revisionsarbeten. Med hjälp av rätt kompetens och god planering levererar vi underhållsinsatser med hög kvalitet.

Vi är dessutom experter när det kommer till maskin- och industriflyttar, där vi är med dig från förstudie och projektering till färdig installation och testkörning.

I flera bygg- och infrastrukturprojekt, liksom vid grundläggning, är vi ofta involverade med erfaren personal och utrustning.

Industrier vi har stor erfarenhet av är petrokemi, kärnkraft, fordon, stål och papper. Våra kunder finns framförallt i Norden, men även i övriga delar av världen.

Vi har den utbildning och de certifikat som behövs

Många uppdrag kräver personal med hög kompetens, liksom rätt utbildning och certifikat. Vi uppfyller de krav som ställs av kunder och myndigheter. Detta ger kvalitetssäkra, miljösäkra och ekonomiskt försvarbara projekt med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö i fokus. Du kan känna dig trygg med att anförtro arbetet till oss.

ERFARENHETER & KOMPETENSER

– Certifierade svetsare
– Maskininstallationer & industriflytt
– Underhålls- och revisionsarbeten
– Maskinunderhåll
– Underhåll inom fordonsindustri
– Industrirörläggning
– Stål-, svets- & smidesarbeten
– Reparation & underhåll av ventiler, pumpar, kompressorer
– Marinmotorer & drivlinor
– Sprinklerinstallationer
– Tillverkning i verkstad 

Kontakta oss

    Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att använda webbplatsen, accepterar du användning av cookies.  Läs vår integritets- & cookiepolicy