Ruskvädersgatan 5, 418 34 Göteborg
+46 (0)31-56 41 22
info@gmk.se

Svenska GMK AB

En del av Jernbro Industrial Services AB

Vänd dig till oss för underhålls- & revisionsarbeten, maskininstallationer, industriflyttar samt stål-, svets- & smidesarbeten

Industrier vi har stor erfarenhet av är petrokemi, kärnkraft, fordon, stål och papper. Våra kunder finns framförallt i Norden, men även i övriga delar av världen.

Vi har den utbildning och de certifikat som behövs

Många uppdrag kräver personal med hög kompetens, liksom rätt utbildning och certifikat. Vi uppfyller de krav som ställs av kunder och myndigheter. Detta ger kvalitetssäkra, miljösäkra och ekonomiskt försvarbara projekt med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö i fokus. Du kan känna dig trygg med att anförtro arbetet till oss.

ERFARENHETER & KOMPETENSER

– Certifierade svetsare
– Maskininstallationer & industriflytt
– Underhålls- och revisionsarbeten
– Maskinunderhåll
– Underhåll inom fordonsindustri
– Industrirörläggning
– Stål-, svets- & smidesarbeten
– Reparation & underhåll av ventiler, pumpar, kompressorer
– Marinmotorer & drivlinor
– Sprinklerinstallationer

GMK

Kontakta oss

    Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att använda webbplatsen, accepterar du användning av cookies.  Läs vår integritets- & cookiepolicy